Pedometre

Hayvanların boynuna takılan pedometre ile ineklerinizin hareketliliği gece gündüz her an otomatik olarak takip edilir. Pedometrelerden elde edilen veriler işletmenize takılacak alıcı anten aracılığı ile değerlendirilir ve kızgınlık belirtileri cep telefonuna bildirilir. Pedometrelerin bir hayvanda kızgınlık teşhis edebilmesi için öncelikle o hayvanı 6 gün süreyle takip etmesi gerekir. Pedometre bir hayvana takıldığı zaman ilk 6 gün, o hayvanın normal hareketlerini öğrenmesi için gerekli süreç tamamlanır. İlk altı gün takılı kalmasını takiben kızgınlık yakalandığı durumlarda otomatik olarak cep telefonlarınıza kızgınlık mesajı gönderilir.
Bir pedometre bir ineğe takıldıktan sonra, kızgınlık mesajı gelir gelmez hemen bir diğer hayvana takılması önerilen bir uygulama değildir. Bunun yerine aynı hayvanda yaklaşık bir ay daha takılı kalması ve böylece ikinci kızgınlığın oluşup oluşmadığı takip edilmelidir. Bir inekte kızgınlık yakalandıktan sonra bir ay daha takılı kalan pedometreden yeniden bir kızgınlık mesajı yakalanmıyorsa artık bir başka hayvana takılabilir. Bir başka hayvana takılırken en önemli işlem, pedometrenin yeni bir hayvana takıldığının bildirilmesidir. Böylece pedometre yeniden yeni hayvanı öğrenme moduna geçecek ve ilk 6 gün takıldığı yeni hayvanın davranışlarını analiz edecektir. Bu işlemi pedometreye anahtarın 5 saniye uygulanması ya da cep telefonu uygulamasından ilgili pedometrenin resetlenmesi ile yapabilirsiniz.
Pedometre bir hayvanda kızgınlık oluştuğunu yakalasa dahi, 6 saat takip ederek emin olduktan sonra kullanıcıya mesaj gönderilir. Böylece hatalı bilgilendirmelerin önüne geçilmiş olur. Bir hayvanda kızgınlık oluşup oluşmadığına ilişkin pedometreden mesaj gelmeden önce bireysel olarak kendiniz de takip ederek kızgınlığı yakalaşmış olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda bilgisayarınızdan ya da cep telefonunuzdaki mobil uygulamadan o hayvanın hareket grafiğine bakarak daha rahat karar verebilirsiniz.

Pedometre ürünümüz anten almış çiftçilerimizin ihtiyacına göre istediği kadar almak için hazırlanmıştır.

Paket İçeriği

  • 1 Adet Actimoo Pedometre
  • 1 Adet Kemer

ÜRÜNLERİMİZ